SRB ENGObjavljeno: 05. septembar 2017.
Rok: 28. septembar 2017.

SEE CINEMA NETWORK – KONKURS ZA FINANSIRANJE KRATKOMETRAŽNOG IGRANOG FILMASEE Cinema Network (South Eastern European Cinema Network) objavljuje konkurs za finansiranje kratkometražnog igranog filma.

Sve neophodne informacije o pravilima konkursa i prijave nalaze se u word dokumentu na sledećem linku.

Rules and aplication For SHORT-Films

*Molimo da scenario obavezno dostavite i na srpskom i na engleskom jeziku.

Prijave za konkurs treba dostaviti e-mailom (una@fcs.rs) do 28. septambra 2017,  do 17 časova.

Komisija Filmskog centar Srbije odabira dva projekta, koji ulaze u uži krug.
Konačnu odluku o dobitniku donosi skupština SEE CN, koja će se održati u Solunu u novembru mesecu.

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, mogu se dobiti putem elektronske pošte preko adrese: una@fcs.rs (Una Domazetoski).