SRB ENGObjavljeno: 05. septembar 2017.
Rok: 28. septembar 2017.

SEE CN – Konkurs za sufinansiranje razvoja projekata za dugometražni igrani film u 2017. godiniSEE Cinema Network (Mreža kinematografija Jugoistočne Evrope) raspisuje: Konkurs za sufinansiranje razvoja projekata za dugometražni igrani film.

Prijave za konkurs treba dostaviti e-poštom najkasnije 28. septembra 2017. do 17 časova na mail una@fcs.rs

Od svih projketa koji pristignu, Filmski Centar Srbije je dužan da odabere dva koja idu dalje i koja se predlažu Generalnoj skupštini SEE CN koja će se održati u Solunu u novembru mesecu. Molimo vas da scenario filma dostavite na srpskom radi lakšeg rada komisije.

Konkursna pravila, kao i dokumentaciju možete skinuti sa linka u nastavku.

Aplikacija i pravilnik za razvoj projekata SEE CN