Tekst konkursa – Stimulacija samostalno snimljenog dugometražnog filma

Prijava – stimulacija samostalno snimljenog domaćeg dugometražnog filma

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3