0. Tekst konkursa – Stimulacija učestvovanja domaćih filmova na inostranim festivalima

Prijava-Stimulacija-ucestvovanja-domacih-filmova-na-inostranim-festivalima

Prilog-1

Bodovna-tabela-Stimulacija-ucestvovanja-domacih-filmova-na-inostranim-festivalima-2023