Tekst konkursa Sufinansiranje proizvodnje domaćih dokumentarnih filmova

Prijava dokumentarni film

Pilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Obrazac budžeta za dokumentarni film