ODLUKA UO O DODELI SREDSTAVA – SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA SA NACIONALNOM TEMOM

Predlog komisije – Nacionalna tema