Tekst konkursa: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova

Prijava – sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova u Republici Srbiji

Prilog 1

Prilog 2

Obrazac budžeta