Tekst konkursa Sufinansiranje razvoja projekata domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova

Prijava

Prilog 1

Prilog 2

Obrazac budžeta za igrani film

Obrazac budžeta za dokumentarni film