SRB ENG

Javna nabavka male vrednosti 2/2017 – Usluga štampanja

16. маја 2017
FILMSKI CENTAR SRBIJE ustanova kulture, Koče Popovića 9/III, Beograd objavljuje POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge male vrednosti – Usluga štampanja (javna nabavka broj 2/2017).

Poziv za podnošenje ponuda – štampa

Konkursna dokumentacija – štampa

Pitanja i odgovori

Izmena konkursne dokumentacije – štampa

Obaveštenje o produženju roka podnošenja prijava – štampa

Otvaranje ponuda za uslugu štampe zakazano za 24. maj 2017. godine u 16:30h, se odlaže i biće održano 30.maja 2017 u 16:30h. 

Odluka o dodeli Ugovora – usluga štampanja

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru