SRB ENG

Javna nabavka usluga 4/2019 – Usluge organizacije putovanja za potrebe Filmskog centra Srbije

23. april 2019.
FILMSKI CENTAR SRBIJE, Koče Popovića 9/III, Beograd objavljuje POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga, Usluge organizacije putovanja za potrebe Filmskog centra Srbije (jnmv broj 4/2019)

05 Poziv za pod. ponuda putovanja

04 Konkursna dok.

Odluka o dodeli ugovora

Otvaranje ponuda za uslugu putovanja zakazano je za 27. mаj 2019godine u 15:30h

Obaveštenje o zaključenom ugovoru