SRB ENG

Javna nabavka usluga 5/2019 – Usluga štampanja

24. maj 2019.
FILMSKI CENTAR SRBIJE, Koče Popovića 9/III, Beograd objavljuje POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku 5/2019 – Usluga štampanja.

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Otvaranje ponuda za uslugu štampanja je 3. juna 2019. godine u 15:30h.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru