SRB ENG

Javna nabavka usluga 7/2019 – Usluga štampanja

10. decembar 2019.
FILMSKI CENTAR SRBIJE, Koče Popovića 9/III, Beograd objavljuje POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku 7/2019 – Usluga štampanja.

 

Poziv

Konkursna dokumentacija

Otvaranje ponuda za uslugu štampanja je 20. decembar 2019. godine u 12h.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru