Kontakt film, Serbia

Matični broj: 07082509
PIB: 100021052
Adresa firme: Vojvode Stepe 198, Beograd
Direktor: Milenko Jovanović

Filmovi