ODLUKA UO O DODELI SREDSTAVA – SUFINANSIRANJE ŽANROVSKI ODREĐENIH DUGOMETRAŽNIH IGRANIH FILMOVA SA KOMERCIJALNIM POTENCIJALOM

Predlog komisije – komercijalni filmovi