U toku je ciklus „Hrišćanstvo i film“, a u sklopu pomenutog za 14. april, s početkom u 19 časova, je zakazana druga tribina naslovljena  „Revolucija i nasilje“. Tribina će se odigrati u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Na tribini učestvuju Ivan Velisavljević i Vladimir Кolarić.

Revolucija i nasilje je druga tribina ciklusa Hrišćanstvo i film, u organizaciji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u Beogradu.

Na tribini će se razgovarati o fenomenu rata, nasilnog otpora i revolucinarnog nasilja i njihovog predstavljanja na filmu, kao i njihovoj (ne)opravdanosti iz hrišćanske perspektive. U središtu interesovanja biće srpski i jugoslovenski filmovi, posebno ratni filmovi iz perioda takozvanog crnog talasa, u kojima je na produktivan način tematizovano nasleđe rata i revolucije (Tri, Uzrok smrti ne pominjati, Zaseda, Crveno klasje, Doručak sa đavolom), uključujući njihov domet, smisao i opravdanje.

Ivan Velisavljević je filmski kritičar, teoretičar i arhivista, urednik programa arhiva Doma kulture Studentski grad u Beogradu. Кoautor i urednik knjiga „No vi kadrovi: skrajnute vrednosti srpskog filma“ i „Кritički vodič kroz srpski film 2000-2017“.

Vladimir Кolarić je teoretičar kulture i umetnosti, organizator istraživanja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka i docent na Visokoj školi za komunikacije u Beogradu. Autor knjiga „Hrišćanstvo i film“ i „Hrišćanstvo i umetnost“.

Z. J.