Akademija filmske umetnosti i nauke Srbiјe poziva producente da do petka 05. 08. 2016. priјave 
svoј film za izbor domaćeg kandidata za 89. godišnju nagradu Američke filmske akademije OSKAR u kategoriji “Naјbolji dugometražni igrani film na stranom jeziku” u 2016. godini.

Kompletan dosije o izabranom filmu mora da bude dostavljen Američkoj akademiji zaključno sa 01. oktobrom 2016. do 17 sati u L.A.

Skrećemo vam pažnju da AFUN mora poslati kompletan dosije (shiping list) o izabranom filmu (DHL o trošku producenta) najkasnije 26. septembra, da bi na vreme stigao u SAD.

Izabrani film koji do 25. septembra u ponoć ne ispuni sve zahtevane uslove biće suspendovan, a kandidat za 2016. godinu biće film koji je zauzeo drugo mesto po broju glasova. U slučaju da je prijava za izabrani film, koji do tog roka ne ispuni uslov prikazivanja, već poslata, biće naknadno povučena,
 dok će producent filma koji se ogrešio o pravila, snositi svu materijalnu i moralnu odgovornost.

Pismo producentima 2016.
Obrazac br. 3