SRB ENG

Javna nabavka usluga 01/2019 – Usluge organizacije putovanja za potrebe Filmskog centra Srbije

23. januar 2019.
FILMSKI CENTAR SRBIJE, Koče Popovića 9/III, Beograd objavljuje POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga, Usluge organizacije putovanja za potrebe Filmskog centra Srbije (jnmv broj 1/2019)

05 Poziv za podnošenje ponuda putovanja

04 Konkursna dok.

Otvaranje ponuda za uslugu putovanja zakazano je za 31. januara 2019. godine u 16:30h. 

Odluka o dodeli ugovora