SRB ENG

Javna nabavka usluga 03/2019 – Usluge štampanja za potrebe Filmskog centra Srbije

31. januar 2019.
FILMSKI CENTAR SRBIJE, Koče Popovića 9/III, Beograd objavljuje POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku 03/2019 – Usluge štampanja za potrebe Filmskog centra Srbije.

05 Poziv stampa 2019

04 konk.dok. stampa 2019

Odgovor

Odgovor 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvaranje ponuda za uslugu Organizacije usluge štampanja je 12. februara 2019. godine u 15:30h.