SRB ENG

Odluka o dodeli ugovora za Javna nabavka usluga 02/2019 – Organizacija mrežnih događaja za potrebe promocije srpske kinematografije

06. mart 2019.
Odluka o dodeli ugovora za Javnu nabavku usluga 02/2019 – Organizacija mrežnih događaja za potrebe promocije srpske kinematografije.

 

Odluka o dodeli ugovora-mrežni događaji