Potprogram MEDIA Kreativna Evropa (MEDIA Creative Europe), u kome učestvuje i naša
zemlja, otvorio je pozive za prijavu za učešće za tri radionice i programa profesionalne obuke.

 1. E-obuka: Zelena produkcija (eTraining: Green Production)
  Ovaj onajn format obuke, uz mentorski rad sa stručnjacima, u fokusu ima sve što treba da znate o
  održivoj i TV produkciji.
  Smanjeni iznos uplate za učešće (sa 300 na 150 evra) važi do 5. maja ove godine.
  Detaljnije informacije na: https://en.epi.media/eTraining_green_production/
 2. Onlajn seminar: Uvod u virtualnu produkciju (Introduction to Virtual Production)
  Eksperti će vas uputiti u osnove vođenja virtualne produkcije i kada i gde ova tehnolgija
  predstavlja ključno oruđe na putu ka proizvodnji sadržaja vrhunskog i/ili umetničkog kvaliteta.
  Prijave za školarinu za profesionalce iz Srbije važe do 2. maja ove godine.
  Više informacija ovde: https://en.epi.media/virtual-production/
 3. Rezidencijalna radionica : Umetnost pregovaranja i stizanja do dogovora u svetu
  filma i televizije
  (Residential workshop: The Art of Negotiating Agreements for
  Film and TV)
  Cilj novog dela ove radionice je da učesnici razumeju psihološku dinamiku pregovaranja, koja će
  onda učesnike pripremiti za put ka uspehu na tom polju. Osim toga, oni će imati priliku da
  upoznaju nove potencijalne poslovne partnere, kao i da nauče kako da im pristupe i na šta
  posebno da obrate pažnju kada stupe u pregovore. Program je osmišljen uz mentorski rad sa
  stručnjacima. Radionica će biti u Berlinu od 8. do 10. juna ove godine.
  Besplatna informativna onlajn sesija sa Ulrihom Mihelom i Vendi Bernfeld putem Zoom-a 20.
  aprila u 18 časov a (CEST).
  Prijave za školarinu za profesionalce iz Srbije važe do 24. aprila ove godine. Popust za ranu
  prijavu važi do 24. aprila.

Priredio: Z. J.