Desk Kreativna Evropa Srbija – Media, potprogram organizuje seminar “Program Kreativna Evropa MEDIA – priprema projekata” od 6. do 8. februara 2023. godine na Mećavniku (Drvengrad).

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa – Media potprogram – Europa Cinemas – Collaborate to Inovate. Teme kojima će se seminar baviti su razvoj publike i izrada budžeta evropskih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa 2021-2027.

Prednost će imati ustanove i organizacije koje imaju spremne aplikacije koje se odnose na poziv Europa Cinemas – Collaborate to Innovate, a koje su prvenstveno članovi Mreže kinoprikazivača Srbije. Ukoliko se prijavi veći broj organizacija od predviđenog, biće obezbeđeno uključenje putem aplikacije za video-konferencije.

Seminar organizuje Media desk Srbija u saradnji sa Mrežom kinoprikazivača Srbije i Filmskim centrom Srbije.

Cilj seminara

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa – Europa Cinemas – Colaboratte to Innovate, podizanje programsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture.

Uslovi poziva:

1. Broj mesta je ograničen;

2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/organizacije;

3. Organizator pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

Kriterijumi za izbor učesnika

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa i poziva Europa Cinemas – Collaborate to Innovate, inovativnost projektne ideje i stručnu utemeljenost koncepta.

Podnošenje prijave

Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do dve stranice):

1. Naziv i kratak opis ustanove/organizacije

2. Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru;

3. Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Europa Cinemas – Collaborate to Innovate;

4. Listu partnera na projektu.

Dokumenta treba dostaviti na elektronsku adresu sa naznakom da je prijava na seminar Media deska Srbije: una@fcs.rs

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu slati do 27. januara 2023. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće biti uzete u razmatranje.