Filmski centar Srbije (FCS) poziva sve zainteresovane prikazivače koji planiraju da se prijave na Konkurs za preddigitalizaciju i digitalizaciju bioskopa, a imaju stručne nedoumice (arhitektonsko-građevinske i tehničko-tehnološke) da se najkasnije do petka, 5. maja 2023. godine, prijave za konsultacije koje Filmski centar Srbije planira da organizuje.


Konsultacije će biti organizovane onlajn 9. maja 2023. godine. Imejl adresa za prijave je: konkurs2023@fcs.rs

Konkurs za preddigitalizaciju i digitalizaciju bioskopa je raspisan do 19. maja 2023. godine.