Ministarstvo kulture danas je, 12. aprila 2023. godine, na osnovu prethodno utvrđenog kalendara,
raspisalo još pet javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kinematografije.
Raspisani su konkursi za:

  1. Sufinasiranje razvoja projekata domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova,
  2. Sufinasiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih igranih filmova,
  3. Sufinasiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova,
  4. Sufinasiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova ,
  5. Sufinasiranje žanrovski određenih domaćih dugometražnih igranih filmova sa komercijalnim
    potencijalom.

Konkursi su otvoreni mesec dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, odnosno do 12. maja 2023. godine.
Podsećamo, Ministarstvo kulture usvojilo je ranije Odluku o datumima i dinamici raspisivanja javnih
konkursa Filmskog centra Srbije za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji u 2023.
godini „Prolećni ciklus“ u iznosu od 511.000.000 dinara.

Priredio: Đ. B.