Ministarstvo kulture je je, 19.aprila 2023.godine, raspisalo još pet javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kinematografije za 2023 godinu.

Raspisani su konkursi za: 

sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih debitantskih igranih filmova, 

sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova sa nacionalnom temom, 

sufinansiranje proizvodnje  domaćih kratkometražnih animiranih filmova, 

sufinansiranje proizvodnje domaćih eksperimentalnih filmova i video arta,

preddigitalizaciju i digitalizaciju bioskopa.

Кonkursi su otvoreni mesec dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, odnosno do 19. maja.

Ministarstvo kulture usvojilo je ranije Odluku o datumima i dinamici raspisivanja javnih konkursa Filmskog centra Srbije za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji u 2023. godini „Prolećni ciklus“ u iznosu od 511.000.000 dinara.