I u 2018. godini Filmski centar Srbije će istrajavati na redovnosti konkursne dinamike i pomoći sveukupnom filmskom stvaralaštvu u Srbiji, a još jedan dokaz te posvećenosti je upravo pred vama – od  danas je javnosti dostupan kompletan kalendar konkursnih aktivnosti Fimskog centar Srbije za 2018. godinu.

Sve datume raspisivanja konkursa za sve konkursne kategorije sada možete pronaći na jednom mestu.

Nadamo se da će obznanjivanje kompletnog kalendara konkursnih aktivnosti FCS-a pomoći zainteresovanim da se bolje organizuju i blagovremeno pripreme za konkurse na koje nameravaju da se prijave.

Svaka kategorija konkursa biće otvorena mesec dana od dana objavljivanja, komisije će svoje predloge dostaviti Upravnom odboru u roku od 60 dana, a Upravni odbor će nakon toga odluke doneti u roku od 15 dana.

Tekstovi konkursa će od ove godine sadržati manje izmene u odnosu na prethodne konkurse, a u cilju veće transparentnosti.

Takodje obaveštavamo zainteresovane da će za tri konkursne kategorije koje će biti raspisane 5. marta 2018, aplikanti moći sa jednim projektom da se opredele samo za jednu kategoriju od tri raspisane.

Srećno.

Kalendar konkursa u 2018. godini: 

5. februar 2018.
Finansiranje unapređenja i razvoјa filmskih scenarija;
Sufinansiranje proizvodnje studentskih završnih filmova;

12. februar 2018.
Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova;
Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova;

19. februar 2018.
Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih animiranih filmova;
Sufinansiranje razvoјa proјekata domaćih dugometražnih animiranih filmova;

26. februar 2018.
Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukciјa;

5. mart 2018.*
Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova;
Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova sa nacionalnom temom;
Sufinansiranje žanrovski određenih domaćih dugometražnih igranih filmova sa komerciјalnim potenciјalom (komercijalni repertoarski film);

*Obaveštavamo zainteresovane da će za tri konkursne kategorije koje će biti raspisane 5. marta 2018, aplikanti moći sa jednim projektom da se opredele samo za jednu kategoriju od tri raspisane.

12. mart 2018.
Sufinansiranje proizvodnje domaćih eksperimentalnih filmova i video arta;
Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih igranih filmova;

2. april 2018.
Preddigitalizaciјa i digitalizaciјa bioskopa;

25. jun 2018.
Sufinansiranje razvoјa proјekata domaćih dugometražnih filmova;

1. jul 2018.
Stimulaciјa bioskopskog prikazivanja domaćih filmova;
Stimulaciјa gledanosti;
Stimulaciјa distribuciјe;

KONKURSI KOJI ĆE BITI RASPISANI U DRUGOJ POLOVINI 2018. GODINE

TAČNE DATUME ĆEMO OBJAVITI NAKNADNO

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova;
Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih igranih filmova;
Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova;
Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova;

Finansiranje unapređenja i razvoјa filmskih scenarija;
Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukciјa;
Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih animiranih filmova;

Stimulacija kvaliteta;
Stimulaciјa bioskopskog prikazivanja domaćih filmova;
Stimulaciјa gledanosti;
Stimulaciјa distribuciјe.