SRB ENG

Festival italijansko-srpskog filma u Beogradu poziv

12. jul 2021.
Festival italijansko-srpskog filma u Beogradu koji se održava od 18 – 22. septembra 2021., predstavlja onlajn konkurs Short with a view on fe(u)ature. Cilj konkursa je da italijanskim i srpskim filmskim stvaraocima mlađim od trideset godina pruži priliku da svoje radove predstave profesionalcima italijanske i srpske kinematografije (producentima, distributerima, glumcima, scenaristima) i protagonistima Festivala italijansko-srpskog filma u Beogradu, kao i da pruži mogućnost mlađim konkurentima dapokažu svoj talenat priznatim stvaraocima na međunarodnoj filmskoj sceni.

1. PRAVILA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

„Short with a view on fe(u)ature“ je ekskluzivni konkurs za filmske stvaraoce mlađe od 30 godina.
Da bi učestvovali na konkursu, kandidati treba da popune formular na onlajn platformi festivala https://filmfreeway.com/SHORTWITHAVIEWONFEATURE i da prihvate uslove i pravila.

Film može da bude na italijanskom, srpskom ili engleskom jeziku, bilo kog žanra i formata, ali mora da poštuje sledeće uslove:

 • Film mora da bude duži od 3 minuta, a kraći od 15 minuta (uključujući uvodnu i odjavnu špicu);
 • Filmski stvaralac treba da bude mlađi od 30 godina.
 • Filmovi treba da stignu na konkurs najkasnije do 5. septembra 2021. Učešće je besplatno.

  2. ŽIRI I NAGRADE

  Žiri, koji sačinjavaju profesionalci učesnici Festivala italijansko-srpskog filma u Beogradu,izabraće ukupno šest kratkometražnih filmova: tri italijanska i tri srpska.

  Ovih šest kratkometražnih filmova biće prikazani na Festivalu u „sali srpskog filma“, apobednika će odabrati publika i stručni žiri.
  Pobednik će biti proglašen tokom završne večeri Festivala italijansko-srpskog filma u Beogradu, 22. septembra 2021, i imaće mogućnost da predstavi i pojasni ideju svogkratkometražnog filma pred filmskim ekspertima prisutnim na festivalu.

  Organizatori festivala pružiće pobedniku priliku da se poveže sa italijanskim i srpskimfilmskim produkcijama, uz potencijalnu mogućnost realizacije budućih projekata.

3. USLOVI ZA UČEŠĆE NA PREDSELEKCIJI

U obzir dolaze samo filmovi koji su nastali od 2020. godine.

Kopija filma za predselekciju u HD (po mogućnosti u mp4 formatu) koja može da se preuzme preko linka ili preko onlajn platforme festivala najkasnije do 5. septembra 2021.

4. ODABRANI FILMOVI

Odabir filma treba da ostane apsolutno u tajnosti do zvaničnog saopštenja Festivala. Datum i vreme projekcije, o kojima isključivo odlučuje direkcija festivala, biće saopšteni čim bude moguće.

5. TROŠKOVI I OBAVEZE
Učešće na predselekciji konkursa „Short with a view on fe(u)ature“ je besplatno.

6. DELEGACIJA

Organizatori Festivala italijansko-srpskog filma zadržavaju pravo da ponude gostoprimstvo jednom predstavniku pobedničkog filma (reditelju, producentu,distributeru, glumcu).
Troškove putovanja i smeštaja delegirane osobe za pobednički film snosi organizacija festivala.

7. FINALNE ODREDBE

Učešće na Festivalu podrazumeva prihvatanje ovog pravilnika. Producent, distributer ilidrugo lice koje predstavlja film garantuje da ima pravnu osnovu da kandiduje film. Za eventualno pogrešno tumačenje ovog pravilnika merodavan je originalni tekst na italijanskom jeziku.

Eventualni sporovi oko interpretacije ili pri izvršenju ovog pravilnika, kao i oni proistekli izučešća na Festivalu, biće upućeni funkcionalnoj nadležnosti suda u Rimu.