SRB ENG

Fondacija za kinematografiju Sarajevo šalje finalni poziv za konkurse za 2021. godinu

09. jun 2021. | Autor: Zoran Janković
Fondacija za kinematografiju Sarajevo šalje još jedan poziv autorima iz Srbije za prijavu na konkurse za 2021.godinu koji je otvoren još 10 dana.

U godini u kojoj, kako navode iz te institucije,  Fondacija za kinematografiju raspolaže sa nikad manjim iznosom za podršku proizvodnji filmskih projekata i svim komplementarnim delatnostima Upravni odbor odlučan je da se podrži što više novih projekata u proizvodnji i komplementarnim delatnostima, te je shodno tome prilagodio i poslovnik o procedurama  i kriterijumima  za dodelu sredstava za izbor korisnika sredstava kao i poslovnik o visinama podrške za ovu godinu.

Kao glavna izmena poslovnika tu je član da sve producentske kuće i udruženja koja su već prijavljena na Fondaciji sa podržanim projektima koji nisu potpuno završeni i opravdani neće biti u mogućnosti izaći na ovogodišnji konkurs ali sa druge strane imaju mogućnost dogovora sa Upravnim odborom oko adaptacije postojećih dogovora za realizaciju istih. Takođe, novim poslovnikom o visinama podrške adaptirani su procenti i iznosi za pojedine produkcije i projekte u skladu sa trenutnom situacijom i budžetom sa kojim Fondacija raspolaže za ovu godinu.

Bitno je naglasiti da ove godine konkurs traje do 19. juna, a namera je da se omogući, u skladu sa jako važnom odrednicom Upravog odbora prema potpunoj transparentnosti rada, svim zainteresovanim da dobro prostudiraju i svu dokumentaciju koju je potrebno predati za konkurs, te je pošalju na adresu Fondacije u zadatom vremenskom periodu.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo ove godine puno više se otvara i prema korisnicima u regionu te shodno tome poziva sve producentske kuće udruženja i institucije iz susedne Srbije a koji imaju spremne produkcije i projekte da se čim pre moguće sa svojim partnerima iz Bosne i Hercegovine prijave na otvorene konkurse.

Svi zainteresovani sve obrasce, poslovnike i pravilnike mogu sada puno lakše pronaći na novoj veb-stranici Fondacije za kinematografiju Sarajevo na adresi: www.fondacijakinematografija.ba putem koje mogu i da kontaktiraju osoblje Fondacije sa svim pitanjima i konsultacijama vezanima za otvorene konkurse.

Z. J.