Evropska filmska promocija (EFP), čiji je Filmski centar Srbije član od 2009. godine, objavila je poziv za prijave na program Producers on the Move, flagship program EFP, koji ove godine obeležava 25 godina postojanja.

Iz Srbije, na osnovu prispelih prijava, Filmski centar Srbije predlaže samo jednog kandidata i u pisanom obliku obrazlaže izbor.

EFP od prijava koje budu prispele od svojih članica, za dvadeset izabranih organizuje intenzivan program koji se realizuje u dva navrata – online izmedju 30. aprila i 3. maja 2024, i onsite u Kanu od 16. do 20. maja 2024.

Čitav program odvija se na engleskom jeziku (što je razlog da pristupna dokumenta FCS traži od kandidata na tom jeziku, jer se zahteva tečno vladanje engleskim jezikom).

Troškove učešća u programu pokrivaju članice čiji su predstavnici izabrani i fondovi EFP, a izabrani kandidati sami obezbeđuju akreditaciju, pokrivaju troškove puta i boravka u Kanu.

S obzirom na 25. jubilarno izdanje Producers on the Move, EFP je dogovorio da institucije – nacionalna tela koja promovišu film, koje su imale manje od pet producenata u programima Producers on the move u prošlosti, za 2024. godinu imaju 10 bonus poena. Od 2009. godine iz Srbije je na ovom programu učestvovalo više od pet producenata (Srbija nema bonus).

Maksimalan broj poena po kandidatu je 95.

Ovde možete pronaći Program i Prijavu koje je dostavila EFP.

Rok za prijavu je 20. februar 2024.
Vaše prijave dostavite u elektronskoj formi na adresu: office@fcs.rs