U partnerstvu sa Filmskim centrom Srbije, Young Horizons Industry & Cinekid for Professionals pozivaju srpske producente da se prijave na Producers LINK – program za producente sadržaja za mladu publiku.

Program će se odvijati u dva modula; tokom Young Horizons Industry u Varšavi (29. septembar – 2. oktobar 2024) i Cinekid for Professionals u Amsterdamu (29. oktobar – 1. novembar 2024). U ovogodišnjem, četvrtom izdanju programa, učestvovaće dvadesetak producenata iz Evrope, među kojima i jedan producent iz Srbije.

Program je otvoren za mlade, talenotovane producente koji su zainteresovani za produkciju sadržaja za mladu publiku i producente koji imaju projekat za mladu publiku u razvoju ili u fazi produkcije.

Rok za prijavljivanje: 28. april 2024.

Za više informacija o programu i prijavljivanju preuzmite PDF

(foto: Michał Mroczkowski)