Zbog velikog interesovanja zainteresovanih kandidata, rok za prijavu je produžen do 28. maja. Organizatori su: Varan Balkan & Ateliers Varan Paris, Institut za razvoj publike Novi Sad, Dom omladine Beograda. Podrška: Filmski centar Srbije, Institut français de Serbie, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Grad Beograd, Grad Novi Sad, Centar za razvoj i unapređivanje kinematografije Republike Srpske, Filmski centar Crne Gore, Agencija za film Severne Makedonije, Akademija umetnosti u Novom Sadu.

RADIONICA: Za vreme trajanja ove intenzivne radionice, deset učesnika će savladati osnove snimanja dokumentarnog filma i načiniti prve korake ka tome da postanu nezavisni filmski autori. Posle  upoznavanja sa tehničkim aspektima snimanja filma, analize referentnih filmskih ostvarenja, nalaženja lokacija i pisanja scenarija, svaki učesnik će započeti snimanje sopstvenog kratkog dokumentarca na istu temu. Montaža, uz asistenciju profesionalnih montažera, će omogućiti uvid u važan odnos koji postoji između autora i montažera.

KANDIDATI: Svi koji žele da steknu početno iskustvo u snimanju dokumentaraca i svega što to podrazumeva, kao i oni koji žele da obnove ili preispitaju svoj rad i pristup snimanju dokumentaraca.

Poznavanje tehnike snimanja filma nije neophodno. Obavezno je poznavanje engleskog jezika a radni jezici radionice su još francuski i lokalni. Mogu se prijaviti kandidati stariji od 18 godina, koji su državljani Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Hrvatske i Albanij. Predviđeno je da učešže deset kandidata na radionici. Radionica je besplatna: sve troškove pokrivaju partneri ovog projekta.

MESTO I VREME ODRŽAVANJA RADIONICE: Institut za razvoj publike (Salon u Radničkoj), Radnička 27, 21000 Novi Sad, i Akademija umetnosti u Novom Sadu, Kosovska 33, 21000 Novi Sad, Srbija. Od 19. 6. 2023. do 6. 8. 2023.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA: Selekcija kandidata se obavlja u dve faze.

1/Prva faza je podnošenje pisane prijave u kojoj se nalaze:

CV, Kratka biografija, slobodna forma, 2 strane

Tekst dužine jedne strane sa ili bez fotografije na jednu od sledećih tema:

Opišite nam neko mesto

Opišite nam neki trenutak iz života

Opišite nam svoj komšiluk

Popunjen formular za prijavu – nalazi se ovde: Formular-Atelje-Varan-radionica-NS-2023

Kompletan materijal se šalje na mejl adresu varan@domomladine.org sa detaljnim  podacima za kontakt.  Ne traži se disertacija, već tekst kojim se obraćate direktno nama. Ne želimo propratna pisma.

Sav materijal mora biti na engleskom jeziku.

2/Kandidatima koji prođu u drugu fazu biće zakazan termin za razgovor pre konačnog prijema. Razgovor će se obaviti ili lično u Beogradu, ili telefonom, ili putem Zoom aplikacije.

Rok za slanje prijave: 28.5.2023.

Razgovor sa kandidatima za finalnu selekciju biće obavljen između 5.6. i 10.6.2023.