Filmske radionice DokSrbija@Martovski osmišljene su kao jednodnevni program tokom kojeg će učesnici imati priliku da se upoznaju sa različitim aspektima dokumentarnog filma o kojima će govoriti neki od najznačajnih savremenih filmskih autora u Srbiji. 

Zamišljene kao razmena znanja, iskustava i ideja, radionice su namenjene mladim budućim filmskim autorima jednako kao i iskusnim filmskim profesionalcima iz oblasti kratkog i dugometražnog dokumentarnog filma. 

Radionca obuhvata dva panel predavanja fokusirana na nove tendencije u filmskoj industriji, sa posebnim akcentom na upotrebu i praktični potencijal veštačkih tehnologija tokom procesa stvaranja dokumenatrnog filma kao i moralne, pravne i etičke dileme koje se javljaju u radu sa AI. 

Prvo predavanje će uz kreativne primere i konkretne programe pružiti uvod u to šta je i na koje načine AI može da se primeni u procesu stvaranja dokumentarnog filma. Nakon toga sledi panel diskusija gde se bavimo uvodom u autorsko pravo, šta je, kako se ostvaruje u Srbiji i koje pravne, etičke i moralne dileme otvara upotreba AI u (dokumentarnom) filmu. 

Radionica je besplatna a prijava je jednostavna, popunjavanjem sledećeg formulara do 28. marta 2024: 

https://forms.gle/DCCpNdvw1u6Ff1s37