Na Zlatiboru biće održan 3. Medjunarodni studentski filmski kamp “Interakcija – Zlatibor 08”, od 4. do 21. avgusta 2008. godine, u organizaciji Nezavisnog filmskog centra “Filmart”.

Tokom filmskog kampa će dvadeset studenata produkcije, režije, kamere, dizajna zvuka i montaže iz petnaest zemalja biti podeljeni u četiri ekipe i snimaće četiri dokumentarna filma na temu “Mladi”.

Rok za prijavljivanje je 15. april 2008. godine.

Detaljnije informacije o kampu i prijavni obrazac mogu se dobiti na www.film-art.org/interaction, kao i na interaction@eunet.yu