SRB ENG

Dani knjige Filmskog centra Srbije: Promocija knjige „Kulturna politika i stimulacija filmske proizvodnje u Srbiji“ Darje Bajić Božović

18. maj 2021. | Autor: Đorđe Bajić
Prva promocije knjige „Kulturna politika i stimulacija filmske proizvodnje u Srbiji“ zakazana je za 18. maj 2021. godine (Trg Nikole Pašića, tačno u podne) i biće održana u sklopu manifesticije Dani knjige Filmskog centra Srbije. Sa autorkom Darjom Bajić Božović će tom prilikom razgovarati Miroljub Stojanović, urednik izdavačke delatnosti FCS-a.

Autorka je na ideju za nastanak knjige došla na sledeći način: „Dugogodišnje bavljenje raznim segmentima sveta filma i suočavanje sa svim lepotama, ali i problemima i manje lepim aspektima ovog posla, naveli su me da ih negde stručno i kroz teoriju objasnim… Odlučila sam se za interdisciplinarni pristup proučavanja filmske proizvodnje kao kontinuiranog procesa koji pored filmskog stvaralaštva obuhvata i produkciju, postprodukciju, distribuciju i prikazivanje filmova… Takav celovit sistem sagledan je sa aspekta kulturne politike i menadžmenta u kulturi, ekonomike kulturne politike, političke ekonomije, teorije kulturnih i kreativnih industrija, teorija filma i mnogih drugih.“

 Prvo poglavlje knjige „Kulturna politika i stimulacija filmske proizvodnje u Srbiji“ definiše, nakon uvodnog razmatranja političkog, ekonomskog i kulturnog konteksta teme, polazni okvir naučnog istraživanja. U drugom poglavlju se, sa stanovišta menadžmenta filmske proizvodnje, sagledava socio-kulturni ciklus filma kao zaokružene celine sastavljene od pojedinačnih elemenata i donosi celovit uvid u sve faze filmskog proizvodnog procesa (pretpriprema i priprema, produkcija, postprodukcija, distribucija i prikazivanje filmova). Treće poglavlje čini istorijska analiza proizvodnje filmova u Srbiji, sprovedena u dve vremenske tačke preseka: u socijalističkom periodu (druga polovine XX veka) i u periodu tranzicije (početkom XXI veka), sagledana i s aspekta menadžmenta filmske proizvodnje kroz delatnost Centra filmskih radnih zajednica i Filmskog centra Srbije.

Četvrto poglavlje je analiza kulturne politike u odnosu na kinematografiju, fokusirana na pregled instrumenata i strategija filmske proizvodnje u Srbiji. Peto poglavlje je posvećeno proučavanju savremenog koncepta lanca vrednosti (value chain), koji u oblasti kulturne politike i menadžmenta u kulturi podrazumeva čitav sistem podsticajnih mera, usmerenih, pored stavaralaštva, i na proizvodnju, distribuciju i participaciju. Šesto poglavlje predstavlja projektno modelovanje novih, efikasnijih i efektivnijih, stimulacija filmske proizvodnje. Sedmo poglavlje donosi zaključak, izveden na osnovu sprovedenih teorijsko-empirijskih istraživanja, u kojem se konstatuje da Srbija u tranzicionom periodu stimuliše razvoj kinematografije isključivo koristeći ekonomski instrument direktnog i indirektnog finansiranja, dok su svi ostali raspoloživi instrumenti i strategije, prema teoriji kulturne politike i menadžmenta u kulturi – u potpunosti zanemareni.

Đorđe Bajić