Komparativna kritika filmova Fitness Jim, Zof i Sahrana (Bašta Fest 2023)

Džim je zaključan u nedostatnoj životnoj rutini. Zofa je ostavila devojka. Marijo je suočen sa smrću dede.

Kratki metar ovogodišnjeg Bašta Festa pun je praznog – ispunjen prazninom – ispražnjen. Svesna ili ne, odluka da se raspoloživih dvadesetak minuta filma krcka, čeka, tumara, umesto da se u njih sabiju razjašnjenja, tumačenja, događaji-spektakli malog formata, odgovara kako zadatom vremenskom okviru tako i Zeitgeist-u. Protagonisti Fitness Jima (Ognjen Isailović, 2022, 25’, Srbija), Zofa (Rino Barbir, 2022, 15’, Hrvatska) i Sahrane (Sprovod, Šimun Šitum, 2022, 22’, Hrvatska) muškarci su sučeljeni sa odsustvom kog nisu ni svesni, koje poriču ili tek pokušavaju da nađu način da se sa njim izbore – izbore budući da ono proizvodi nemir; izbore budući da ono nije stanje u kom se može dugo ostati. I mada se previranje odvija unutar kadra, njegovi uzroci i pokretači ostaju izvana, a izražena ego perspektiva kao prstom pokazuje na čoveka kome neko/nešto nedostaje, ali koji od samog sebe nedostajućeg ne vidi ili ga, suprotno tome, s namerom zaklanja.

Odsustvo – smislenog kontakta (sa sobom i porodicom u Fitness Jimu) ili kontakta uopšte (sa bivšom partnerkom u Zofu i preminulim dedom u Sahrani) – kao vezivno tkivo ovih filmova u sva tri slučaja artikulisano je kroz odnos spram tela, bilo sopstvenog ili tuđeg. U Fitness Jimu mladi protagonista, fitnes instruktor Džim (Nikola Šurbanović), nemogućnost uobličavanja unturašnjeg života kompenzuje izuzetnom kontrolom tela: svaki mišić, svaki pokret ima zakonitosti od kojih se ne sme odstupiti, i što samospoznaja, a sa njom i zadovoljavajući međuljudski odnosi više izmiču, to je korporalno izloženo većem pritisku. Otuda je trenutak u kom ga telo izdaje shvaćen kao trenutak nedvosmislenog poraza iz kog se što pre mora izvući i vratiti u mačistički modus operandi. Iako je razvojni put šablonski, a krhki gorostas gotovo da je postao trop za sebe, potencijal lika izbija na površinu u kontrastu sa domaćim mejnstrimom, gde se veliki dečaci još uvek ničega ne boje i ništa ih ne uznemirava, osim možda pitanja kako da, u pauzi za ručak, spasu državu i društvo.

Prizor iz filma Fitness Jim (Bašta Fest Promo)

Suprotno Džimu, Zofov (Leo Mirković Zof) društveno neprihvatljiv (a prihvaćen) model maskuliniteta ispoljava se kroz potpuni gubitak kontrole nad sobom, kuljajuću agresiju. On tumara gradom raskrvarenog lica u polusvesnom stanju – još jedno nemirno telo (praćeno nemirnom kamerom) u potrazi za drugim. Ipak, nemanje drugog Zof nadomešćuje podjednako posesivnim odnosom sa psom u narativnoj liniji koja je, iako pretenduje na centralno mesto, suvišna, bespotrebno ilustrativna u kontekstu već dovoljno jasno izvedene karakterizacije lika. Ali, ono što, poput Fitness Jima, delove drži na okupu, jeste glumačka igra – u oba slučaja lagodna, ubedljiva i autentična, do mere u kojoj se čini da glumci izvode sopstvene identitete.

Polje izvođenja sopstvenog identitet još je zamagljenije u Sahrani, s obzirom da reditelj, ujedno glavni glumac i scenarista, izvorište nalazi u sopstvenom iskustvu. I ovde se likovi definišu kroz odnos prema onom koga više nema, u ovom slučaju Marijovom (Šitum) dedi iliti Brunovom (Slaven Matavulj) ocu. U stilskoj askezi, prepušten primarno scenarističkom oblikovanju, film uvežbava veštinu odlaganja: tu se susreću njegova na momente suvišna konvencionalnost, sa jedne, ali i pronicljivost i duhovitost, sa druge strane. O pokojniku se priča koliko god dugo je moguće, samo da bi se odgodio momenat suočavanja sa telom – ovoga puta reč je doslovno i samo o telu – fizičkom ostatku čoveka (u kom ima manje dede nego u plavom dedinom odelu). Kao u 1001 noći, priča se kako bi se prolongirao susret sa smrću; nakon toga empirija proglašava neopozivost odluke prirode.

Prizor iz filma Sahrana (Bašta Fest Promo)

Sahrana na odsustvo uspešno odgovara humorom, trivijalnim ili čisto protokolarnim dijalozima kojima treba rešiti (i zaglušiti) sve probleme nastale nečijim konačnim odlaskom. „Smeh i smrt, eto pravih granica našeg postojanja“[1], granica koje se ovde spajaju u jednu (ravnu) liniju. Treba li dedu sahraniti na leđima ili potrbuške, glavom ka istoku ili ka zapadu… jer ako se pogreši, prekinuta je komunikacija ili je komunikacija, u skladu sa Marijovom opaskom, prekinuta čim je umro. Ograničen setting, bolnički radijus kretanja, neprijatnost čekanja – dosledno i tačno predstavljeni – crnohumorni skeč pretvaraju u vinjetu zatomljene emotivnosti. Sa druge strane, pitanje (ne)mogućnosti uspostavljanja komunikacije sa nekim ko odbija da odgovori u Zofu se otvara nedoglednim SMS monolozima koje protagonista šalje svojoj bivšoj devojci – daleko potentnijim od fokalnog odnosa vlasnik-pas. Zeleni WhatsApp niz, ljutite, preteće, sentimentalne, preklinjuće poruke u voice over-u – sva zamisliva stanja kroz koja zaljubljeni subjekt prolazi, ostaju bez odgovara. „Mutisme: U tim kratkim trenucima kada govorim uzalud, ja kao da umirem.“[2] Ali, umesto Bartovog zanesenjačkog tumačenja, u ovom kontekstu reči postaju dokument uznemiravanja, velikog unutrašnjeg rastrojstva, opiranja činjenici da je nemoguće zadržati onog koji već odavno nije tu.

Protagonisti – definisani posredno, kroz odnos spram onoga koga/ono čega nema – istovremeno su nedorečeni i logoreični. Zofove SMS provale osećanja, čavrljanje oca i sina pred dedinu sahranu, Džimov govor telom praćen muzičkom tutnjavom, kao da pokušavaju da se ispreče pred mûkom praznine, da ga ispune, oglase, osmisle. I mada svakom od protagonista (kao uostalom i samim filmovima) fali ponešto da bi se zacelili, i mada faleće ponešto traže izvana – izvan sebe, izvan ekranskog okvira – možda je upravo ta necelovitost ključna spona sa iskustvom življenja u savremenom (svakom?) trenutku, spona koja Fitness Jim, Zof i Sahranu povezuje ne samo međusobno, već pre svega sa gledaočevim sistemom, njegovom jednačinom sa dve i više nepoznatih, među kojima je jedna neizbežno on sâm.

(Naslovna fotografija iz filma Zof i ostale fotografije objavljene su uz odobrenje press službe Bašta Festa.)


[1] Citat Bore Ćosića u: V. Popa, Urnebesnik: zbornik pesničkog humora, Beograd: Nolit, 1979, 44.

[2] R. Bart, Fragmenti ljubavnog govora, Beograd: Karpos, 2015, 208.