Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa opštinom Kanjiža organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 12. do 15. juna 2023. godine u Kanjiži. Rok za prijavu je 26. Maj.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama u kulturi, kao i filmskim festivalima iz Srbije, koji planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti. Prednost će imati oni koji planiraju da konkurišu u ovoj godini.

Program seminara je organizovan u dva segmenta za koje se odvojeno podnosi prijava:

  • potprogram Kultura: teme kojima će se ovaj segment programa baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa. 
  • potprogram MEDIA: teme kojima će se ovaj segment programa baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji filmskih festivala, razvoj publike i menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa. 

Cilj seminara

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture i audiovizuelnih delatnosti. Takođe, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija iz različitih krajeva Srbije.

Uslovi javnog poziva

  • Broj mesta je ograničen;
  • Za učešće u seminaru može se prijaviti do jedna osoba iz jedne ustanove/ organizacije;
  • Organizator pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

Kriterijumi za izbor učesnika

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost projektne ideje i stručnu utemeljenost koncepta.

Podnošenje prijave

Prijavu učešća možete obaviti popunjavanjem kratkog formulara.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu slati do 26. maja 2023. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće biti uzete u razmatranje.