SRB ENG

Kalendar konkursa Filmskog centra Srbije za 2021. godinu

13. januar 2021. | Autor: Đorđe Bajić
Dosutpan je kalendar konkursa Filmskog centra Srbije za 2021. godinu. Planirano je da tokom ove godine bude raspisano dvadeset i devet konkursa, od kojih će dva biti raspisana po prvi put upravo u 2021. godini, a to su Pozivni konkurs za eminentne domaće reditelje i Sufinansiranje razvoja projekata adaptacije književnih dela domaćih autora.

Datumi raspisivanja konkursa u 2021. godini su sledeći:

10. februar 2021. /// Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih debitantskih igranih filmova; Sufinansiranje proizvodnje studentskih završnih filmova; Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova sa nacionalnom temom.

17. februar 2021. /// Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova; Sufinansiranje žanrovski određenih domaćih dugometražnih igranih filmova sa komerciјalnim potenciјalom (komercijalni repertoarski film); Sufinansiranje razvoјa proјekata domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova.

24. februar 2021. /// Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih animiranih filmova; Sufinansiranje proizvodnje domaćih eksperimentalnih filmova i video arta; Finansiranje unapređenja i razvoјa filmskih scenarija.

3. mart 2021. /// Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih igranih filmova; Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova; Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova.

10. mart 2021. /// Sufinansiranje razvoјa proјekata domaćih dugometražnih animiranih filmova; Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukciјa; Konkurs za preddigitalizaciju i digitalizaciju.

1. jul 2021. (USLOVNO) /// Stimulacija učestvovanja domaćih filmova na inostranim festivalima; Stimulaciјa bioskopskog prikazivanja domaćih filmova; Stimulaciјa gledanosti; Stimulaciјa distribuciјe.

7. jul 2021. /// Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova za decu i omladinu; Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih animiranih filmova; Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih igranih filmova.

14. jul 2021. /// Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova; Finansiranje unapređenja i razvoјa filmskih scenarija.

28. jul 2021. /// Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova; Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova; Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukciјa;

4. avgust 2021. /// Pozivni konkurs za eminentne domaće reditelje; Sufinansiranje razvoja projekata adaptacije književnih dela domaćih autora.

Napomena: Svaki od planiranih konkursa biće otvoren mesec dana, a tekst konkursa i prateća konkursna dokumentacija će biti dostupni na internet stranici Filmskog centra Srbije na dan raspisivanja konkursa.

Datume raspisivanja konkursa u 2021. godini možete da pogledate i ovde.

Đorđe Bajić